FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आब्हान गरिएको सुचना ।।।

७७/७८ 04/16/2021 - 13:01 PDF icon Suchana-PDF (1).pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सूचना ।।।

७७/७८ 04/11/2021 - 22:48

बोलपत्र आब्हान गरिएको सुचना ।।।

७७/७८ 04/06/2021 - 16:52 PDF icon Notice For Tendor .pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।।।

७७/७८ 03/07/2021 - 16:50

बोलपत्र आब्हान गरिएको सुचना ।।।

७७/७८ 03/05/2021 - 11:02

ठेक्का रद्ध गरिएको सम्बन्धी सूचना ।।

७७/७८ 02/20/2021 - 19:53

शिलबन्दी दरभाउपत्र आबह्वान सम्बन्धि सूचना ।।

७७/७८ 02/10/2021 - 14:06

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएकाे आशयको सुचना ।।

७७/७८ 01/28/2021 - 14:26

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएकाे आशयको सुचना ।।

७७/७८ 01/28/2021 - 14:26

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।।।

७७/७८ 01/15/2021 - 16:12

Pages