FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ठेक्का रद्ध गरिएको सम्बन्धी सूचना ।।

७७/७८ 02/20/2021 - 19:53

शिलबन्दी दरभाउपत्र आबह्वान सम्बन्धि सूचना ।।

७७/७८ 02/10/2021 - 14:06

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएकाे आशयको सुचना ।।

७७/७८ 01/28/2021 - 14:26

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएकाे आशयको सुचना ।।

७७/७८ 01/28/2021 - 14:26

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।।।

७७/७८ 01/15/2021 - 16:12

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।।।

७७/७८ 01/10/2021 - 10:17

सुचना । सुचना ।। सुचना ।।।

७७/७८ 12/31/2020 - 09:35

कृषि क्याम्पस भबन निर्माणसम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आबह्वान गरिएको सम्बन्धि सूचना सूचना ।।

७७/७८ 12/02/2020 - 14:23

कर्णाली बिन्द्रासैनी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको शिलबन्दी दरभाउपत्र आबह्वान गरिएको सम्बन्धि सूचना सूचना ।।

७७/७८ 11/14/2020 - 14:33

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएकाे आशयको सुचना ।।

७७/७८ 09/25/2020 - 13:06

Pages