FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

वडा नं. १

Population: 
१५६७ पुरष र महिला १४५४ जम्मा ३०२१
Ward Contact Number: 
९७४८०३३९८२

वडा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी