FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानसम्बन्धि सूचना ।।

७८/७९ 12/26/2021 - 16:43

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सुचना

७८/७९ 10/25/2021 - 14:19

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सम्बन्धि सूचना ।।

७८/७९ 10/18/2021 - 17:40

बोलपत्र आब्हान गरिएको सुचना ।।।

७८/७९ 09/26/2021 - 12:21 PDF icon chamunda2078.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।।।

७८/७९ 08/25/2021 - 16:45

बोलपत्र आब्हान गरिएको सुचना ।।।

७७/७८ 07/13/2021 - 12:37

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।।।

७७/७८ 05/11/2021 - 18:19

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।।।

७७/७८ 05/11/2021 - 17:44

बोलपत्र आब्हान गरिएको सुचना ।।।

७७/७८ 04/16/2021 - 13:01 PDF icon Suchana-PDF (1).pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सूचना ।।।

७७/७८ 04/11/2021 - 22:48

Pages