FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वास्थ्य तथा सरसफाइ निति २०७७ ७९/८० 02/03/2023 - 13:08 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाइ निति २०७७.pdf
स्वास्थ्य क्षेत्रकाे अनुगमन मुल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका २०७९ ७९/८० 02/03/2023 - 13:05 PDF icon स्वास्थ्य क्षेत्रकाे अनुगमन तथा मुल्याक्कंन सम्वन्धी निर्देशिका.pdf
चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०७९ ७९/८० 12/29/2022 - 15:43 PDF icon अान्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०७९.pdf
चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाको बैठक सँचालन कार्यविधि २०७४ पहिलाे संशाेधन ७९/८० 12/29/2022 - 15:42 PDF icon कार्यपालिकाको बैठक संचालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७९.pdf
सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 12/29/2022 - 15:40 PDF icon सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालन कार्यविधि, २०७९.pdf
टाेल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 12/29/2022 - 15:38 PDF icon टोल विकास सँस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९.pdf
विपद् व्यवस्थापन काेष संचालन कार्यविधि २०७६ संशाेधनसहित ७९/८० 09/07/2022 - 16:21 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन, २०७९).pdf
विषयगत समिति कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ ७८/७९ 09/07/2022 - 16:19 PDF icon विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९.pdf
टाेलफ्रि नम्वर संचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 09/07/2022 - 16:17 PDF icon टोल फ्रि नं. सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
घर जग्गा बहाल करसम्वन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 09/07/2022 - 16:16 PDF icon घर जग्गा बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf

Pages