FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गरिव परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम गुनासाे सुनुवाइर् मार्गदर्शन २०७८ ७८/७९ 02/15/2022 - 08:47 PDF icon गुनासो सुनुवाइ मार्गदर्शन, २०७८.pdf
चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाको जलचर ए‌वम् जलीय जैवीक विविधता स‌रक्षण एेन २०७५ ७५/७६ 08/14/2018 - 12:06 PDF icon jalchar chamunda.pdf
स्थानीय राजपत्र कार्यविधि ७४/७५ 06/04/2018 - 19:33 PDF icon Rajpattra Karyabidhi 2074.pdf
स्थानीय सरकार सँचालन एन २०७४ ७४/७५ 01/20/2018 - 13:36 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन (1).pdf
चामुण्डा विन्द्रसैनी नगरपालिकका जनप्रतिनिधिहरुको अाचार सँहिता २०७४ ७४/७५ 12/22/2017 - 18:49 PDF icon चामुण्डा विन्द्रसैनी नगरपालिकाका जन प्रतिनिधिहरुको अाचार सँहिता.pdf
जनप्रतिनिधिहरुको अाचार सँहिता २०७४ ७४/७५ 12/22/2017 - 18:41 PDF icon आचारसंहिता जनप्रतिनिधि.pdf
नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन २०७४ ७४/७५ 12/22/2017 - 15:47 PDF icon १२. गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७४ ७४/७५ 12/22/2017 - 15:46 PDF icon १३. स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
एफ एम रेडियो सँचालन ऐन २०७४ ७४/७५ 12/22/2017 - 15:45 PDF icon Radio.pdf
चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाको बैठक सँचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 12/22/2017 - 15:44 PDF icon ३. गाउँ-नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना) (1).pdf

Pages