FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपद् व्यवस्थापन काेष संचालन कार्यविधि २०७६ संशाेधनसहित ७९/८० 09/07/2022 - 16:21 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन, २०७९).pdf
विषयगत समिति कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ ७८/७९ 09/07/2022 - 16:19 PDF icon विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९.pdf
टाेलफ्रि नम्वर संचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 09/07/2022 - 16:17 PDF icon टोल फ्रि नं. सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
घर जग्गा बहाल करसम्वन्धी कार्यविधि २०७९ ७९/८० 09/07/2022 - 16:16 PDF icon घर जग्गा बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf
अनाथ तथा जाेखिमयुक्त बालबालिकाका लागी सामाजिक सुरक्षा एेन २०७५ ७९/८० 09/07/2022 - 16:14 PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यतक्रम एेन, २०७५.pdf
नगर शिक्षा नियमावली २०७९ ७९/८० 09/01/2022 - 11:36 PDF icon नगर शिक्षा नियमावली, २०७९.pdf
नगर शिक्षा एेन २०७९ ७९/८० 08/25/2022 - 15:33 PDF icon नगर शिक्षा एेन, २०७९.pdf
प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८ ७८/७९ 07/14/2022 - 17:04 PDF icon 1657272367-प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८ (1).pdf
नगर स्वास्थ्य एेन ७५/७६ 06/10/2022 - 12:13 PDF icon नगर स्वास्थ्य एेन, २०७५.pdf
स‌घ स‌स्था दर्ता नियमन एेन २०७८ ७८/७९ 06/10/2022 - 08:57 PDF icon संघ संस्था दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी एेन, २०७८.pdf

Pages