FAQs Complain Problems

यस कार्यालयवाट प्रवाह गरिएका सेवा सम्वनधमा हजुरकाे धारणा के छ ?

अति राम्राे
35% (28 votes)
केहि सुधार गर्नु पर्ने
65% (53 votes)
Total votes: 81