FAQs Complain Problems

यस कार्यालयवाट प्रवाह गरिएका सेवा सम्वनधमा हजुरकाे धारणा के छ ?

अति राम्राे
38% (3 votes)
केहि सुधार गर्नु पर्ने
63% (5 votes)
Total votes: 8