FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

८०/८१

चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका अन्तर्गत बडाला बुढेली चाल्ने सिमसेर सडकको प्रारम्भिक प्रारम्भिक बाताबरणिय अध्ययन प्रतिबेदन तयारी कार्य सम्बन्धि सूचना ।।

दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना।। आधारभुत मेलमिलाप तालिममा सहभागी हुन ईच्छुक व्यक्तिहरुलाई निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।।

आधारभुत मेलमिलाप तालिममा सहभागी हुन ईच्छुक व्यक्तिहरुलाई निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।।

आधारभुत मेलमिलाप तालिममा सहभागी हुन ईच्छुक व्यक्तिहरुलाई निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।।

आधारभुत मेलमिलाप तालिममा सहभागी हुन ईच्छुक व्यक्तिहरुलाई निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।।