FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

८०/८१

सार्वजनिक सुनुवाइ हुने सम्बन्धी सुचना ।।

न्युनतम रोजगारीमा सलग्न हुनका लागि आबेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।।।

दाेस्राे पटक प्रकाशित शहिद तथा वेपत्ता परिवारका हकवालाका लागि शहिद स्मृति भत्ता र घाइते र अंपागता भएका व्यक्तिहरुका लागि जीवन निर्वाह भत्ताका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरि सूचना ।।

महिला सहकारी तथा महिला समुहको आयर्आजन सुधारका लागि अनुदान कार्यक्रमका प्रश्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।।

आ.व २०७९।०८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमतम स्व मूल्याकंनको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।।

दस्तावेज: