FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सूचना तथा समाचार

सम्वन्धित सराेकारवाला सबैकाे जानकारीका लागी ।

पकेट विकास कार्यक्रम संचालनका लागी अावेदन पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना ।।

सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाले कार्य विवरण पेश गर्ने सम्वन्धमा ।

अनुशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्वन्धमा ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिकाे नाम नविकरण र नया लाभग्राहि नाम समावेशका लागी निवेदन दिनेसम्वन्धि सूचना ।