FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिक्षक र कर्मचारी आबश्यकतासम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

कर्मचारी आबश्यकतासम्बन्धि सूचना ।।

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सम्बन्धि सूचना ।।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनकाे नतिजा प्रकाशन गरिएकाेसम्वन्धी सूचना ।

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना ।।