FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

७७/७८

बोलपत्र आब्हान गरिएको सुचना ।।।

बस्तिस्तरबाट योजना छ्नौटका लागि बजेट सिमा मार्ग दर्शन सम्वन्रधमा ।

दस्तावेज: 

बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

आ.व ०७८/०७९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट तयारिको राय सुझाब संकलनका लागि जारी गरेको सूचना ।

धनपाय - नाब - सालडाडा- पानीखोला हाडाकोट सडक निर्माणआयोजनको बाताबरणिय परिक्षणसम्बन्धि सूचना