FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

७६/७७

सम्झौता सम्वन्धमा ।।

दस्तावेज: 

एम.आई.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सुचना

दस्तावेज: 

एम.आई.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सिप परिक्षण तथा अन्तरवार्ताको समय र स्थान परिवर्तन गरिएको सम्वन्धि सुचना ।

दस्तावेज: 

एम.आई.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सिप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धि सुचना ।

दस्तावेज: 

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयकारे सुचना ।।

दस्तावेज: