FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आब्हान गरिएको सम्वन्धि सुचना।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।।।

दस्तावेज: 

कर्णाली लिफ्टिगङ्ग याेजना

दस्तावेज: 

निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने बारेको सुचना ।।।

दस्तावेज: 

निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने बारेको सुचना ।।।

दस्तावेज: