FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सम्झौता सम्वन्धमा ।।

दस्तावेज: 

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयकारे सुचना ।।

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।।।

दस्तावेज: 

औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्री खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हावनसम्बन्धी सुचना ।।

दस्तावेज: