FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयकाे सुचना ।।

दस्तावेज: 

बोलपत्र आब्हान गरिएको सुचना ।।।

दस्तावेज: 

सम्झौता सम्वन्धमा ।।

दस्तावेज: 

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयकारे सुचना ।।

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।।