सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा लिने बारेमा म्याद थप गरिएको सम्वन्धि सुचना ।

दस्तावेज: 

स्वीकृत दरखास्त नामावली तथा रोल नम्बर कायम गरिएको सम्वन्धि सुचना ।

दस्तावेज: 

यस चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाद्धारा आयोजित यस नगरमा क्रियाशिल राजनैतिकदलको बैठकको निर्णय ।

दस्तावेज: 

Pages