FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सूचना तथा समाचार

हार्दिक समवेदना ।

दस्तावेज: 

एम.आई.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सुचना

दस्तावेज: 

एम.आई.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सिप परिक्षण तथा अन्तरवार्ताको समय र स्थान परिवर्तन गरिएको सम्वन्धि सुचना ।

दस्तावेज: 

एम.आई.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सिप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्वन्धि सुचना ।

दस्तावेज: 

नगर प्रमुखको छिमेकी देश चिन भ्रमण पश्चात सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिएको प्रगति प्रतिवेदन ।।

दस्तावेज: