FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बेरोजगार व्यक्तिले आवेदन दिने म्याद थप गरिएको सम्वन्धि सुचना।

दस्तावेज: 

शोक वक्तव्य ।।

दस्तावेज: 

प्रेश विज्ञप्ति ।।।

दस्तावेज: 

बेरोजगारहरुको तथ्याड्ढ सड्ढलन गर्ने सम्बन्धि सुचना ।।।

दस्तावेज: 

दक्ष मिस्त्रीको क्षमता विकास तालिकालागी निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना ।।।

दस्तावेज: